bez regresu

Jest to transakcja, gdzie bank lub inna instytucja, przejmuje ryzyko niewypłacalności dłużnika i w przypadku, gdy dłużnik nie jest w stanie spłacić wszystkich wierzytelności (zapłacić za fakturę), faktor nie ma prawa regresu w stosunku do Klienta (przedsiębiorcy).Ta forma faktoringu jest korzystniejsza dla przedsiębiorcy, ponieważ korzysta on z szybko wypłaconych pieniędzy, pozbywając się kłopotu w postaci niezapłaconej faktury przez swojego kontrahenta na rzecz banku czy innej instytucji.

ZADZWOŃ