ABONAMENT NO LIMIT ORANGE

SPECJAŁ FINANSE Sp. z o.o.– skorzystaj z najlepszych ofert przygotowanych dla dużych Grup Pracowniczych.

Niniejsze oferty kierujemy do :

- wszystkich Pracowników zatrudnionych w Spółkach Grupy Kapitałowej Specjał

- wskazanych grup pracowniczych

 

SPECJAŁ FINANSE - Abonament GSM oraz Internet

Spółka Specjał Finanse podpisała długoterminowe porozumienie z ogólnopolskim operatorem sieci komórkowej ORANGE na podstawie, którego Pracownicy oraz członkowie ich rodzin mogą skorzystać z ABONAMENTU „NO LIMIT + Internet LTE" po opłaceniu jednorazowej opłaty aktywacyjnej za cały okres umowy.

Szczegóły oferty: TUTAJ

ZADZWOŃ