leasing

to forma finansowania skierowana do przedsiębiorców, tj. zarówno Klientów korporacyjnych i instytucjonalnych, sektora małych i średnich przedsiębiorstw i mikroprzedsiębiorstw.

W ramach leasingu jedna ze stron umowy (leasingodawca) przekazuje drugiej stronie (leasingobiorcy) prawo do korzystania z określonej rzeczy( samochód, maszyna, urządzenie, linia technologiczna, nieruchomość). Klient korzysta z tego przedmiotu przez uzgodniony w umowie leasingu okres, w zamian za ustalone opłaty (raty leasingowe). Jest to inna forma finansowania inwestycji, znacznie łatwiejsza do uzyskania przez Klienta.  Finansujemy m.in.: pojazdy, transport ciężki, maszyny rolnicze, sprzęt budowlany, wyposażenie sklepów, urządzenia produkcyjne oraz sprzęt medyczny.

ZADZWOŃ