KLIENT KORPORACYJNY - POWYŻEJ 500 MWh rocznie

Projekt skierowany do przedsiębiorstw gdzie roczne zużycie energii lub paliwa gazowego na wszystkich punktach poboru przekracza 500 MWh. Daną grupę tworzą przede wszystkim duże podmioty gospodarcze z sektora produkcyjno-handlowego. Takim klientom przedstawiamy ofertę w formie specjalnej wyceny indywidualnej uwzględniającej konkretny profil zużycia oraz aktualne notowania giełdowe. Każda oferta indywidualna ma krótki okres obowiązywania od 1 do maksymalnie 3 dni roboczych.

ZADZWOŃ