SMALL BIZNES - do 500 MWh rocznie

Niniejszą ofertę wspólnie z Firmą Elektrix S.A. kierujemy do wszystkich podmiotów gospodarczych. Poniżej przedstawiamy aktualny cennik energii elektrycznej oraz paliwa gazowego. Cennik został przygotowany dla podmiotów gospodarczych zużywających małe oraz średnie ilości energii/gazu ziemnego. Klientom z dużym  rocznym wolumenem zużycia (powyżej 500 MWh) proponujemy bardzo atrakcyjne wyceny indywidualne, uwzględniajace konkretny profil zużycia oraz trendy giełdowe. Po podpisaniu umowy  każdy Klient otrzymuje pisemną gwarancję niezmienności uzgodnionej ceny energii lub paliwa gazowego przez cały okres na jaki została podpisana umowa  (poniżej cennik na lata 2017-2019).  Dostawy mediów odbywają się po podpisaniu prostej i bezpiecznej dla Klienta umowy. Wszelkie formalności związane ze zmianą dostawcy energii/gazu są załatwiane w imieniu Klienta przez pracowników firmy Elektrix na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 

 

 

ZADZWOŃ