factoring

Jest to usługa finansowa polegająca na nabywaniu przez wyspecjalizowaną instytucję od przedsiębiorcy (faktoranta) za określoną cenę wierzytelności przysługujących przedsiębiorcy (faktorantowi) w stosunku do jego kontrahentów. Po wykonaniu zlecenia i wystawieniu faktury nie musisz czekać na pieniądze, aż upłynie termin płatności – sprzedajesz swoje wierzytelności faktorowi i otrzymujesz zaliczkę w ustalonej  wysokości  na poczet zapłaty za nie. Gdy kontrahent spłaci swoje zobowiązanie, faktor wypłaca Ci pozostałą część kwoty, pomniejszoną o opłaty faktoringowe. Naszą ofertę kierujemy do wszystkich branż biznesu w Polsce – firm produkcyjnych, handlowych, usługowych. Służymy naszą wiedzą i doświadczeniem wszędzie tam, gdzie prowadzona jest sprzedaż z odroczonymi terminami płatności.

Jesteśmy firmą innowacyjną. Odpowiadamy zawsze na oczekiwania naszych Klientów

ZADZWOŃ