odwrotny

Założeniem faktoringu odwrotnego, jest to, że docelowym klientem instytucji faktoringowej jest odbiorca towaru czy usługi (kontrahent). Natomiast w ramach samej usługi, na wniosek klienta (przedsiębiorcy), finansowani są jego dostawcy. A zatem sam klient (przedsiębiorca) nie korzysta – jak to ma miejsce w przypadku faktoringu klasycznego – bezpośrednio ze środków wypłaconych przez faktora, ale są nim podmioty dostarczające mu surowce, półprodukty, towary czy usługi.

ZADZWOŃ