z regresem

Jest to transakcja, gdzie bank lub inna instytucja nie przejmuje ryzyka niewypłacalności ( braku zapłaty za wystawione faktury) kontrahentów swojego Klienta. Jest to w pewien sposób zaciągnięcie krótkoterminowego kredytu  przez przedsiębiorcę (Klienta), bowiem w przypadku niedokonania zapłaty faktury przez dłużnika, to on musi zwrócić środki do banku czy instytucji..

ZADZWOŃ