segment mikro

Kredyty i pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw to także elastyczne formy finansowanie firmy. Pozyskane środki muszą być przeznaczone zgodnie z profilem firmy, ale ich cel nie musi być ściśle określony, co daje szeroki krąg możliwości, bo mikro przedsiębiorstwa mogą spożytkować te pieniądze na różne inwestycje, choć mają także inne możliwości, związane na przykład z bieżącą działalnością, czy też mogą pójść na reklamę firmy.

ZADZWOŃ