Grupa Zakupowa „Energia Elektryczna / Gaz Ziemny"... nowe niższe ceny

20 paź

Specjał Finanse –  Grupa Zakupowa Energia elektryczna/Gaz ziemny

Informujemy, że od 20 października 2015r. obowiązuje nowy niższy cennik na energię elektryczną oraz gaz ziemny.

Ceny energii elektrycznej ze względu na długotrwały trend spadkowy osiągnęły ponad  miesiąc temu najniższe notowania. Niestety od początku października 2015r. sytuacja zmieniła się całkowicie, koszt energii bardzo dynamicznie wzrasta. W związku z powyższym, mając na uwadze niepewną sytuację na rynku energetycznym zachęcamy wszystkich klientów biznesowych oraz podmioty indywidualne do skorzystania z naszej nowej  lepszej oferty. Podpisanie umowy  na dostawy energii elektrycznej w latach 2016 – 2018  daje gwarancję utrzymania obecnej ciągle niskiej ceny. W dłuższej perspektywie, przy prawdopodobnym dalszym wzroście cen, podpisanie umowy z gwarancją utrzymania ceny oznacza  dodatkowe jeszcze większe oszczędności w budżecie przedsiębiorcy lub odbiorcy indywidualnego. Szczególnie zachęcamy Pracowników GK Specjał oraz członków ich rodzin do skorzystania z naszej aktualnie najkorzystniejszej na rynku oferty na dostawy energii elektrycznej i gazu ziemnego. Osoby zainteresowane różnorodną ofertą Specjał Finanse ( kompleksowe Usługi Finansowe, Grupy Zakupowe: Energia/Gaz, Flota samochodowa, Ubezpieczenia grupowe, GSM/Internet, itd. ) prosimy o kontakt:                                                 

Specjał Finanse Sp. z o.o.

35- 030 Rzeszów, ul. Boya-Żeleńskiego 5

tel. stacjonarny:    17 8 507 507

tel. gsm:   605 603 401,  603 303 476,  691 993 184

e-mail: biuro@specjalfinanse.pl   

 

01 września 2015

SPECJAŁ  FINANSE  -  Energetyczna grupa zakupowa w nowej formule

Firmy Specjał Finanse oraz Elektrix podpisały porozumienie, dzięki któremu możliwe jest zaoferowanie wszystkim naszym partnerom biznesowym oraz ich pracownikom najlepszych warunków w zakresie zakupu energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Tańsza energia i gaz

O tym, że wspólne działania przynoszą wymierne korzyści wiedzą wszyscy. Kierując się tą zasadą firma Specjał Finanse podpisała długoterminowe porozumienie z ogólnopolskim dystrybutorem i operatorem energii elektrycznej Firmą Elektrix. Przedmiotem tego porozumienia jest zagwarantowanie spółkom własnym oraz przedsiębiorcom powiązanym biznesowo z GK Specjał preferencyjnych  warunków w zakresie dostaw energii elektrycznej i gazu ziemnego w latach 2016-2018. Firma Elektrix jest obecna na rynku od 2001 roku.  Elektrix jest właścicielem systemu dystrybucyjnego, Członkiem Towarowej Giełdy Energii S.A., angażuje się w międzynarodowy handel energią na terenie Niemiec, Republiki Czeskiej oraz w krajach skandynawskich.

Taniej niż proponują inni

Elektrix został dostawcą energii elektrycznej i gazu ziemnego do wszystkich spółek GK Specjał. Ceny i warunki dostaw przedstawione przez Elektrix okazały się lepsze od ofert złożonych przez inne,  duże koncerny energetyczne. Jesteśmy przekonani, że dzięki połączeniu potencjałów spółek GK Specjał i Elektrix będziemy mogli zagwarantować także naszym partnerom biznesowym oraz innym klientom stały dostęp do energii elektrycznej i gazu ziemnego  na bardzo konkurencyjnych warunkach cenowych bez konieczności ponoszenia dodatkowych ukrytych kosztów. Nasza oferta nie zawiera opłat handlowych. Elektrix w stosunku do naszych klientów nie będzie stosować  w rozliczeniach uciążliwego modelu prognozowanego zużycia stosowanego na szeroką skalę przez konkurencję. Dzięki temu klienci Specjał Finanse nie są narażeni na sytuację w której podmiot kupujący energię ponosi koszty nadpłacania rachunków. Faktura, którą otrzymuje nasz klient dotyczy realnego zużycia.

Prosta procedura

Proces zmiany sprzedawcy został maksymalnie uproszczony. Klient, który zdecydował się na zakup tańszej energii bez opłat handlowych razem z podpisana umową dostawy energii elektrycznej dostarcza pełnomocnictwo do przeprowadzenia wszystkich czynności w zakresie zmiany dostawcy. Wypowiedzenie dotychczasowej umowy i zgłoszenie nowej do odpowiedniego dystrybutora  przeprowadzają doświadczeni pracownicy Elektrix.

Nowy model grupy zakupowej

Na rynku istnieje bardzo dużo tzw. grup zakupowych. Największe z nich zapewniają realne korzyści firmom, które do nich dołączą. Zadaniem Specjał Finanse od momentu utworzenia było i jest przede wszystkim zapewnienie wszystkim partnerom biznesowym GK Specjał dostępu do najlepszych na rynku  ofert. Mamy większy zasięg oddziaływania niż typowa regionalna grupa zakupowa. Jesteśmy lojalni wobec wszystkich dużych  i małych partnerów biznesowych GK Specjał, którzy otrzymują od razu lepsze warunki cenowe od pozostałych podmiotów zamierzających skorzystać z naszej oferty. Aktualną ofertę cenową w zakresie dostaw  energii elektrycznej i gazu ziemnego znajdziecie Państwo na ostatniej stronie niniejszego kwartalnika. Duże przedsiębiorstwa zachęcamy do skorzystania z opcji  wyceny indywidualnej.

Jedynym warunkiem przystąpienia do dedykowanej Grupy Zakupowej „Energia” jest  wypełnienie i dostarczenie do nas krótkiej ankiety wolumenowej ( wzór ) lub  kopii trzech faktur za sprzedaż i dostawę energii lub gazu z okresu ostatnich 12 miesięcy.

ZADZWOŃ